Контакт:

За све сугестије, примедбе:

Your details were sent successfully!

Picture1.jpg
Picture1.jpg

LOLE2_edited.jpg
LOLE2_edited.jpg

Picture1.jpg
Picture1.jpg

1/2

ПОРТФОЛИО

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Зашто портфолио!

Законска је обавеза.

Екологија / биологија
Школе у којима радим:

Екологија

за први разред образовног профила - економски техничар

 

Биологија

за први разред образовног профила - финансијски администратор

V економска школа ''Раковица''

Адреса школе: Хасанагинице 8

Зборница: 011-3591-876

Директор:  011-3511-853

е-mail: petaekonomska@gmail.com

Економска школа ''Нада Димић''

Aдреса школе: 22. октобра 19, Земун

Тел./фах: 011-2190-386

e-mail:esnadadimic@yahoo.com

 

Школе у којима сам некад радила, врло кратко:

Основна школа ''Стеван Сремац''

Основна школа ''Иво Андрић''

Спортска гимназија

По Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, објављеном у ''Службеном гласнику РС'' број 13, од 24.фебруара 2012. године, чл. 20, прецизирана је законска обавеза израде портфолија професионалног развоја

име и презиме:                           Виолета Ђурић
ЈМБГ:                                          140796071xxxx
занимање:                                    професор биологије
звање:                                           дипломирани биолог,
                                                     Природно-математички факултет, Београд
мејл адреса:                                 violetadjuric14@gmail.com
страни језици:                              француски, енглески (гимназијско знање)
информатичка писменост:           Word, Excel, Power point, Internet
лиценца                                  22.11.2010.
 
 

Aдреса школе: Немањина 9, Земун

Тел: 011-2615-223

e-mail: office@kostman.com

 

Музичка школа ''Коста Манојловићић''

 

 

Биологија

за први разред гимназије свих образовних профила