Контакт:

За све сугестије, примедбе:

Your details were sent successfully!

Picture1.jpg
Picture1.jpg

press to zoom
LOLE2_edited.jpg
LOLE2_edited.jpg

press to zoom
Picture1.jpg
Picture1.jpg

press to zoom
1/2

ПОРТФОЛИО

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Зашто портфолио!

Законска је обавеза.

Екологија / биологија
Школе у којима радим:

Екологија

за први разред образовног профила - економски техничар

 

Биологија

за први разред образовног профила - финансијски администратор

V економска школа ''Раковица''

Адреса школе: Хасанагинице 8

Зборница: 011-3591-876

Директор:  011-3511-853

е-mail: petaekonomska@gmail.com

Економска школа ''Нада Димић''

Aдреса школе: 22. октобра 19, Земун

Тел./фах: 011-2190-386

e-mail:esnadadimic@yahoo.com

 

Школе у којима сам некад радила, врло кратко:

Основна школа ''Стеван Сремац''

Основна школа ''Иво Андрић''

Спортска гимназија

По Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, објављеном у ''Службеном гласнику РС'' број 13, од 24.фебруара 2012. године, чл. 20, прецизирана је законска обавеза израде портфолија професионалног развоја

име и презиме:                           Виолета Ђурић
ЈМБГ:                                          140796071xxxx
занимање:                                    професор биологије
звање:                                           дипломирани биолог,
                                                     Природно-математички факултет, Београд
мејл адреса:                                 violetadjuric14@gmail.com
страни језици:                              француски, енглески (гимназијско знање)
информатичка писменост:           Word, Excel, Power point, Internet
лиценца                                  22.11.2010.
 
 

Aдреса школе: Немањина 9, Земун

Тел: 011-2615-223

e-mail: office@kostman.com

 

Музичка школа ''Коста Манојловићић''

 

 

Биологија

за први разред гимназије свих образовних профила